Funktionärer i Svenska Volvo C70-klubben

Funktionärer i Svenska Volvo C70-klubben 2020-10-29

I bifogade dokument listas de fyra regionerna i Sverige som Syd, Väst, Öst och Nord

  • Syd –  Skåne, Halland, Blekinge och Småland
  • Väst – Västra Götaland och Värmland
  • Öst – Stockholm, Uppland, Västmanland, Närke, Södermanland, Östergötland och Gotland
  • Nord – Dalarna, Gävleborg och Norrland
    • NB! Nord kommer att delas upp i två regioner Nord-Södra och Nord-Norra, inom kort p g a avstånden. Vi är i slutfasen på att hitta två ansvariga

 

Kommentarer inaktiverade.